Pages

Nivo Slider by Way2Blogging

Wednesday, July 31, 2013

Instaphotos from Spirit of Burgas


Spirit of Burgas festival was amazing! Zaz was so beautiful and I have great time listen her.. The two day's festival  was full of going to the beach, walk in the Burgas's sea garden, eat in one amazing bar and dinner place and see one cute lady with balloons!

For more photos follow me on Instgram @biskvittka!!!

---
Spirit of Burgas фестивал беше страхотен! Zaz беше невероятна и беше прекрасно да я слушам.. Двата дни от фестивала бяха изпълнени с ходене на плаж, разходки из морската градина в Бургас, ядене в един невероятен ресторант и една готина жена с балони хих.. 

За повече снимки следете ме в Instagram @biskvittka!!!

xoxo/Целувки

Sunday, July 28, 2013

Before Spirit of Burgas

Quick lunch and then walk in the sea garden.. The day was perfect and the first day of Spirit of Burgas musical festival was amazing! Soon I will share more photos! 

Follow me on instgram @biskvittka for more photos of the event and my vacation!

---
Бърз обяд и разходка след това в морската градина. Деня беше перфектен и първият ден от Spirit of Burgas мина невероятно! Скоро ще споделя още снимки!

Следвайте ме в instgram @biskvittka за повече снимки от събитието!
Saturday, July 27, 2013

Vintage Spirit Bazar of Sofia

 Vintage Spirit Bazaar of Sofia was amazing experience for me! I meet amazing people and have great time! Drink some homemade cocktails and talk with friends! 
I can't believe that I write post on 6:00am right before to left for Spirit of Burgas music festival.. My next post will be with the smell of the sea!

P.S. After my vacation I will added new items to online blog's shop!
P.P.S My new white dress is from Principe Roma!
---

Vintage Spirit Bazaar of Sofia беше невероятно преживяване за мен! Срещнах прекрасни хора и си прекарах добре! Пих домашно направени коктейли и си бъбрих с приятели!
Не мога да повярвам, че пиша пост в 6 часа сутринта точно преди да отпраша за морето и за музикалния фестивал Spirit of Burgas.. Следващия ми пост ще бъде с мирис на море!

П.П. След моята ваканция ще добавя в онлайн магазина на блога нови попълнения!
П.П.П Новата ми бяла рокля е от Principe Roma!

Thursday, July 25, 2013

Challenge Part V - Pink travel

I love summer - so much bright colors and amazing nights!
 I wanna introduce you my new lover - those amazing shoes <3... Isn't they adorable?

P.S. I'm packing for my vacation and this Friday I'm going to Spirit of Burgas! I can't wait to party on the beach! I need to tell you that I'm really proud of me - I will get only 6 pairs of shoes! This is an achievement!

What are your plans for vacation?

---
Обожавам лятото -  много свежи цветове и невероятни нощи под открито небе! 
Искам да ви представя мое нов любовник - тези невероятни обувки <3... Не са ли сладки?

П.П. Събирам багажа за ваканцията и този петък отпрашвам към Бургас за Spirit of Burgas! Нямам търпение да усетя пясъка под краката си и да копунясвам на плажа. Трябва да ви кажа, че съм горда от себе си - ще взема само 6 чифта обувки с мен! Това си е постижение!


Wednesday, July 17, 2013

(Closed/Затворена) Giveaway | Win jewelry of your choice


International Giveaway:
1. Like eFoxcity.net on Facebook
2. Like Biskvittka on facebook
3. Follow me on Bloglovin (optional) for big chance to win

Note: Participants must be over 30. Who must netplete the above rules. If not, the project will be invalid.


Winner can choose one jewerly at any price from efoxcity.net

End on 31.07.2013

----------------------------------------------------

1. Харесайте страницата на eFoxCity в Facebook
2. Харесайте страницата на Biskvittka в Facebook
3. Следете ме в Bloglovin (не е задължително) за по голям шанс да спечелите
Важно: Участниците трябва да са повече от 30 и да са изпълнили всички условия. В противен случай проекта ще е невалиден!

Победителя ще избере едно бижу без значение от цена му от eFoxCity.net 

Активна до 31.07.2013 г.

a Rafflecopter giveaway

Good Luck!


You can find all eFoxCity jewelry HERE! / Можете да откриете всички бижута от eFoxCity ТУК.xoxo/Целувки

Saturday, July 13, 2013

Challenge Part IV - White outfit
I really start to like the challenge! I found so much combination with my colorful clothes! When my new earring arrived I imagined how I wear them with one white outfit! You can find them HERE! Also you can find on eFoxCity online shop - mens clothing, cheap designer jackets for women and mens hoodies.
---
Наистина започва да ми харесва предизвикателството! Открих много комбинации с цветните си дрехи! Когато новите ми обици пристигнаха си представих как ги нося с един бял аутфит. Можете да ги намерите ТУК!
Thursday, July 11, 2013

Challenge Part III - One look Two waysThis outfit is perfect for the casual day and only with one easy step perfect for the night. Just change the shoes!
---
Този аутфит е перфектен за през деня и само с една лесна стъпка, а именно смяна на обувките става перфектен за вечерта.

 


 Top and bag/Блуза и чанта - Local shop
Skirt/Пола - Zara
Flats and Heels/Пантофки и високи обувки - ShoeAquarium
Bracelet/Гривна - ClothingLoves

xoxo/Целувки

Tuesday, July 09, 2013

Inspiration: FESTIVAL STYLE

This stylish girls from the festivals around the world inspire me  for my festival outfits and I hope to inspire you too! 

P.S. Share with me your festival look in the comments below!
---
Тези модерни момичета от фестивалите по света ме вдъхновяват за моите фестивални аутфити и се надявам да вдъхновят и теб!

П.П. Сподели с мен твоя фестивален аутфит в коментарите по долу!


Monday, July 08, 2013

Challenge Part II - Pink


I start to feel more comfortable in colorful clothes! Like Busola Coutts had said in a comment on previous post:

 I think we all shift towards black or dark or neutrals because it always so safe and mostly easy to wear and style. 

and she's right. Black always be safe! So don't be afraid to show your colorful side!

---
Започнах да се чувствам комфортно в цветни дрехи! Както Busola Coutts беше казала в един коментар а предишен мой пост:
Мисля, че всички ние преминаваме към черно или тъмно или неутрално, тъй като винаги е толкова безопасно и най-вече лесно за носене и стилизиране. 
и тя е много права. Черното винаги ще бъде в безопасната зона! Не се страхувайте да покажете цветната си страна!
Sunday, July 07, 2013

July's TOP 3 DIY Projects

This month top 3 DIY projects are from P.S - I made this! I love this blog! If you never check it out you need to do it right now!


---
The first DIY project is floral crown! I need this - necessarily, because the end of this month I'm going to Spirit of Burgas Festival! I can't wait, this will be the first musical festival I will visit! 
If you going to the festival too, you will necessarily need floral crow - she is must have for the festival season!
---
Първият DIY проект е корона от цветя! Имам нужда от такава задължително, защото на края на този месец отивам на Spirit of Burgas Фестивала. Нямам търпение, това ще е първият музикален фестивал, който ще посетя! 
Ако и вие ще посетите някой музикален фестивал задължително ще ви трябва корона от цветя - тя е един от задължителните аксесоари за фестивалния сезон!


---
The second DIY is Statement earring! I really like this DIY projects. This earrings look so beautiful, like their  are from the most expensive label! 
The statement jewelry are in trends from a long time and I don't think that will soon be replaced!
---
Вторият DIY проект са обемни обици! Наистина харесвам този проект! Обиците изглеждат много красиви, сякаш са от най-скъпата марка за бижута! 
Обемните бижута са в модните тенденции от доста време и не мисля, че скоро ще бъдат изместени!---
The third DIY projects is two-tone sunglasses! It's summer and the necessary accessory for the season is sunglasses! All we have old sunglasses which never wear, because we don't like any more. This project can bring new life to your old sunglasses. You can make all sunglasses you don't like in sunglasses you can stop wear! So do it!
---
Третия DIY проект е слънчеви очила в два цвята! Лято е и задължителния аксесоар за сезона са слънчевите очила. Всички стари слънчеви очила, които имаме и не носим, защото вече не ни харесват. Този проект може да донесе нов живот на старите ви очила. Можете да направите всички слънчеви очила, които не харесвате в такива, които няма да спрете да носите! Така че направете го!


xoxo/Целувки

Saturday, July 06, 2013

Challenge Part I - Green

 My first outfit from the challenge! Tell me what you think? I love green color and green color is one of the trend's this summer!
---
Моят първи аутфит от предизвикателството! Какво мислите? Обичам зеления цвят, а и зеленото е една от тенденциите това лято!


Friday, July 05, 2013

Denim

My last black outfit, before the start of my challenge! I share this black outfit, because it was shoot before I make the challenge and I wanna share it with you guys.
---
Моя последен черен аутфит, преди старта на предизвикателството! Споделям този аутфит, защото беше заснет преди да направя предизвикателството и исках да го споделя с вас приятели!Thursday, July 04, 2013

Challenge

 ---
I need to change the name of the blog from Biskvittka to Black :D.. I always want to wear more colors, but every time I choose black outfit! I need to stop. Everything tell me to wear more colors, it's summer! I think to make it like a challenge. May be something like this:

Challenge: 10 colorful outfits!
---
Трябва да променя името на блога от Biskvittka на Черно :D.. Винаги искам да нося повече цветове, но всеки път избирам черен аутфит. Трябва да спра! Всичко ми казва да нося повече цветни комбинации, лято е! Мисля да го направя като предизвикателство. Ще ви обещая следното:

Предизвикателство: 10 цветни аутфита!
---Wednesday, July 03, 2013

Event: Beach Wedding


You can find this dress/Можете да я намерите - HERE/ТУК

---
July will be amazing month! I have invitation for beach wedding! The wedding is the end of the month and will be the perfect end of my vacation on Black Sea! I start searching for the perfect official dress for the event and find this amazing dresses!I think they will look amazing on the beach! Check out all bridesmaid dresses for beach wedding.
Which one is your favorite? 
---
Юли ще бъде невероятен месец! Имам покана за сватба на плажа! Сватбата ще се състой на края на месеца и ще бъде перфектния завършек на ваканцията ми на Черно море. Започнах да търся перфектната рокля за повода и намерих тези красиви рокли. Мисля че ще изглеждат невероятно на плажа!
Коя ти харесва най-много?
---

         
You can find this dress/Можете да я намерите - HERE/ТУК

Tuesday, July 02, 2013

Hello July!

Hello July! Please be awesome!
I have big plans for this month! I will go to Spirit of Burgas Festival! I can't wait to show you my festival outfits and to shoot amazing festival styles on Burgas beach!
---
Здравей Юли, моля те бъди невероятен!
Имам големи планове за този месец! Ще посетя Фестивала Spirit of Burgas! Нямам търпение да ви покажа фестивалния си стил и да снимам невероятния фестивален стил на плажа в Бургас!

xoxo/Целувки