Pages

Nivo Slider by Way2Blogging

Saturday, June 30, 2012

One more white outfit..

Soon post with DIY brecelets!/Скоро пост с "направи си сам" гривнички.
xoxo/Целувки

Wednesday, June 27, 2012

On the Walk


t-shirt/тениска - Maybee, pants/панталон - DIY, sneakers/гуменки - unknown, bag/чанта - Handmade
I was on the walk with my best friend Elvi and her amazing dog Kary <3. Sweet Kary! This is one of my casual sporty outfit. I wanna show you this pants of so much time. This pants are DIY and I love how they look! Good Wednesday!

Бях на разходка с моята най-добра приятелка Елви и нейното невероятно куче Кари <3. Сладката Кари! Това е един от моите небрежни спортни аутфити. Исках да ви покажа този панталон от толкова много време. Този панталон е направен от мен и много ми харесва как изглежда и ми седи! Успешна Сряда!

xoxo/Целувки

Monday, June 25, 2012

NEW IN| T-shirt "Tiger"

 See my new t-shirt! What do you think? / Вижте новата ми тениска! Какво мислите?

 P.S. Today me and my boyfriend celebrate 4 years of our relationship <3! I love you baby!
П.П. Днес аз и гаджето ми празнуваме 4 години от нашата връзка <3! Обичам те Бебе!

xoxo/Целувки

Sunday, June 24, 2012

White, Purple , White, Purple...

I love the white outfit! Last night I went to one of my best friend for girls night! It was awesome. I forgot how awesome is summer vacation. I have time for so much things and stay turned I will make some DIY next week! 

Обичам белите аутфити! Миналата вечер ходих на момичешка вечер в една от най-добрите ми приятелки! Беше невероятно! Бях забравила колко е хубава лятната ваканция. Имам време за толкова много неща и не пропускайте да видите ще направя няколко "Направи си сам" поста следващата седмица.
xoxo/Целувки

Saturday, June 23, 2012

Summer | Birds

I was on shopping for shoes, but I don't like nothing. I like one black sandals from H&M which soon be mine! This is my outfit from the shopping! I love this dress, he is perfect for party and for walk!
Бях на пазар пазар за обувки, но не си харесах нищо. Хвърлила съм око на едни черни сандали от H&M, които скоро ще бъдат мой! Това е аутфита ми от пазара. Обичам тази рокля перфектна е парти и за разходка!
xoxo/Целувки

Thursday, June 21, 2012

On the Lake


Finally I post this photos from the Lake! I love that Lake. It was so funny and cool my little trip with my friends. We had great time and I want to share with you some photos. I have good news I'm free now from school and I will overwhelm you with outfits! I went to my fav second hand shop and bought one awesome t-shirt soon I will post it photo! Wish you great long weekend like mine.

Най-после поствам тези снимки от езерото! Обичам това езеро! Беше толкова забавно и готино моето малко пътуване с приятели до него. Прекарахме си супер и аз исках да споделя тези снимки с вас. Имам добри новини свободна съм от училище най-после и ще ви затрупам с аутфити! Ходих до любимия си магазин за втора употреба дрехи и си купих една страхотна тениска скоро ще пусна снимка! Пожелавам ви дълъг уикенд като моя!
xoxo/Целувки

Monday, June 18, 2012

White outfit


bag/чанта - H&M, dress/рокля - DIY, shoes/обувки - Tendenz (old)
I love white! I think to buy one top from Romwe.com which is white and I'm in love with my new white t-shirt, which look awesome with everything in my closet! What do you think about white? 
Обичам бялото! Мисля да си купя един топ от Romwe.com  който е бял! И съм влюбена в новата си бяла тениска, която изглежда невероятно с всяка дреха от моя гардероб! Какво мислите за бялото?
xoxo/Целувки

Sunday, June 17, 2012

Insta week 24

Follow me @biskvittka

My week in insta pics! This week was full of good food, one trip, ice cream, inspiration, new nail crystals, white dress, my fav pink lipstick, some outfits and work on my project for school!

Моята седмица в Insta снимки. Тази седмица беше пълна с добра храна, едно пътешествие, сладолед, вдъхновение, нови кристали за нокти, бяла рокля, любимото ми розово червило, няколко аутфита и работа по проекта ми за училище.

xoxo/Целувки

Friday, June 15, 2012

Necklace 3in1

Finally I have time to post this outfit! I love my dyed jeans they were my first try and it was so successful! I think my new try to be with paint for cloths to make maybe t-shirt colored block. The knitted top was amazing strike in my favorite second hand shop. And of course some words about my necklace, actually there are tree necklace twisted to one! 

Най-после имам време да постна този аутфит! Обичам си боядисаните (по скоро избелени) дънки. Те са първия ми опит и се получиха много сполучливи. Мисля новия ми опит да е с боя за дрехи - да направя например тениска от два цвята. Плетения потник е невероятна находка от моя любим магазин за втора употреба дрехи. И разбира се няколко думи за моя гердан, всъщност това са три гердана усукани в един.

xoxo/Целувки

Tuesday, June 12, 2012

Printed Nails


You liked my nails so much and I'm going to share where my idea came from... HERE is the tutorial! It took me a long time to make them! But the result is awesome! Sent me photos of your try!
Вие харесахте много моите нокти и споделям с вас идеята, която дойде от ТОЗИ туториал. Отне ми доста време за да ги направя. Но резултата е невероятен! Пратете ми снимка на вашия опит!xoxo/Целувки

Monday, June 11, 2012

CASUAL MONDAY | Floral sneakers floral sneakers / гуменки на цветя - Unknown, dress / рокля - Playboy, Clutch bag/ Чанта плик -DIY
 Hi my followers! I have so much for studying and no time, but soon I finish another year in school and will have time for shopping and shooting photos! I'm planning to enroll for a course in art. Crossed fingers to have time for this! Have a nice week!

Здравейте, мой читатели! Имам много за учене, а никакво време, но скоро завършвам училище и ще имам време за пазаруване и правене на снимки. Планувам да се запиша на курс по изобразително изкуство. Стискайте палци да намеря време. Желая ви прекрасна седмица!
 xoxo/Целувки

Thursday, June 07, 2012

Hearts


 shoes, pants, collar necklace - H&M, watch - Urban People, blue blazer - Reserved, leather bag, sunglasses - SXUC

One day full of colors! My favorite flowers are roses and those behind me are so beautiful. I'm so happy that it's finally sunny and enough hot to wear all my summer cloths and shoes.

Един ден толкова цветен. Любимите ми цветя са розите и тези зад мен са много красиви. Много съм щастлива че най-после е слънчево и достатъчно топло за да нося всичките си летни дрехи и обувки.
xoxo/Целувки

Insta photos!

Follow me on Instagram: @biskvittka

Tuesday, June 05, 2012

Redtop - Terranova, sneakers/гуменки - Bulldozer, necklace/гердан - H&M
One of my school outfit! This week Im inlove with light blue jeans! / Един от моите училищни аутфити. Тази седмица съм влюбена в светлосините дънки.
xoxo/Целувки