Pages

Nivo Slider by Way2Blogging

Friday, August 31, 2012

SHOP BISKVITTKA'S CLOTHES

I made a little shop where you can buy some of my stuff. I hope you like it and enjoy. You can see it HERE.

Направих малък магазин където може да купите някой от моите неща. Надявам се да ви хареса. Вижте го ТУК.
xoxo/Целувки

Thursday, August 30, 2012

Top like Scarf


 


This is my new top from Terranova Sale. I like it because it's like a scarf and it's perfect for blue jeans. I need to say that this wedge from H&M are my first amazingly confortable shoes I had ever wear. I wear them all summer and I want to buy one more pair, so I  will search on ebay

Това е новия ми топ от разпродажбата в Terranova. Харесва ми защото е като шал и е перфектен за сини дънки. Трябва да ми кажа че тези платформи от H&M са първите удобни и невероятни високи обувки които нося. Носих ги цяло лято и искам да си купя още един чифт и ще тършувам из Ebay.
xoxo/Целувки

Monday, August 27, 2012

ART NAILS| CrazyYou know I'm addict to Instagram and I browsing photos with Art Nails and I had an idea about this! First I sketched on my notebook when I sketch all my ideas about outfits, inspiration, diy projects and others. This is the result - Crazi nails!

Вие знаете че съм пристрастена към Instagram и докато разглеждах снимки на маникюри ми дойде идеята за този. Първо го скицирах в тетрадката си където скицирам всичките си идеи за аутфити, вдъхновения, направи си сам проекти и други такива. Това е резултата - Откачени ноктчета!
xoxo/Целувки

Saturday, August 25, 2012

Lake Day 2 | Village Zemen - Zemen Monastery

I had amazing vacation with my family for 3 days on the Lake. These are pictures from day 2 when we went to the Zemen Monastery! So beautiful place I like it so much. It was so quiet and magical. Bulgaria have amazing places who need to be seen it on real. 
P.S. This is my new dress from the summer sale. It's from Terranova. I bought it because the back is amazing <3.

Прекарах прекрасна ваканция с моето семейство за 3 дни на язовир Пчелина. Това са снимки от втория ден когато отидохме до Земенския Манастир! Много красиво място, хареса ми много. Беше толкова тихо и магическо. България има толкова хубави места които трябва да се видят на живо.
П.П. Това е новата ми рокля летните разпродажби. От Terranova е. Купих я заради гърба невероятен е. 

xoxo/Целувки

Wednesday, August 22, 2012

Lake Day 1 | Part 2
xoxo/Целувки

Lake Day 1 | Part 1


I have amazing time here! Sun, water and amazing view. Soon more photos! / Прекарвам си супер. Слънце, вода и невероятна гледка. Скоро още снимки!

xoxo/Целувки

Monday, August 20, 2012

Insta week 33
I love all those photos - it was one amazing week. I'm going to the lake this week and on 6th September I will go for four days to see beautiful sights of Bulgaria. That will be amazing! Little vacation before school starts and I will be with my boyfriend and my best friend. Soon I will post all summer clothes I bought from the sale in Terranova. Better late than never.

Харесвам всички тези снимки - беше още една прекрасна седмица. Ще ходя на езерото тази седмица и на 6-ти Септември ще отида за четири години за да разгледам красивите забележителности на България. Това ще е невероятно. Малка ваканция точно преди старта на учебната година и ще бъда с гаджето си и най-добрия си приятел. Скоро ще постна всички дрехи, които си купих от летните разпродажби в Terranova. По-добре късно отколкото никога.
xoxo/Целувки

Sunday, August 19, 2012

The Original Skin


The original skin...
This new clothing label isn’t called that accidentally. Their first collection is absolutely ORIGINAL. That’s right! Original, classy, elegant were one of the words, among many many others, that came into my mind when I saw their first collection called “Nostalgia”.
So far “Nostalgia” is having only four man t-shirts but they are mind-blowing. Really! I’m totally in love with them. Those white t-shirts are simple but elegant, and those amazing black prints are making them simply perfect. I think they’ll look very sexy with tight jeans.  This clean design can be also combined perfectly with black coat. Sexy, don’t you think?
Original Skin’s t-shirts are provoking, eye catching and I’m sure that every girl on the street will trying to take them off with a glance. So hurry up guys! Make your order today at http://www.theoriginalskin.com?utm_source=45 .

xoxo/Целувки

Saturday, August 18, 2012

Wishlist Fall 2012

peplum top with lace shoulder/топ с дантелени ръкави - Bershka HERE
other peplum top / другия топ - Bershka HERE
white sweater / бял пуловер - Bershka HERE
red heels / червени обувки - Zara HERE

This is my wishlist for now. I love this shoes I think to but them next week and I can't decide yet which peplum top to buy this with lace shoulders or the other and what color. What do you think guys. The white sweater this amazing back is my favorite <3. 

Това е моят лист със желания за сега. Обичам тези обувки, мисля да си ги закупя следващата седмица и също така още не съм решила кой топ да си купя този с дантелените ръкави или другия и какъв цвят да е. Какво мислите вие? Белия пуловер с този невероятен груб ми е любимия.
xoxo/Целувки

Friday, August 17, 2012

Crazy photoshoot
 My best friend and photographer gаve me the idea for this photoshoot and it was so funny and I really enjoyed it! I hope you like it! The Chinese blouse is from secondhand shop I bought it for fun.
Моя най-добър приятел и фотограф ми даде идеята за тази фото сесия и беше много забавно наистина и се насладих. Надявам се да ви хареса. Китайската блуза е от магазин за втора употреба, купих я за забавление.
xoxo/Целувки